lopburiguide.com
 
 
   
 

          lopburiguide.com
   
 
               
                                   
 
   
  ติดตาม FB.ของเรา
 
       
       

      แผนที่ลพบุรี

     แผนที่ในตัวเมือง  

     Google Map

      แหล่งท่องเที่ยว

      ร้านอาหาร


      ที่พัก  


       ตลาดโต้รุ่ง


            
             อากาศลพบุรีวันนี้

     
 
               
     
                             
 
     
                               
         
                               
     
     
   
  ข่าวสารความเคลื่อนไหว
  และกิจกรรมในจังหวัด
           
     ละโว้สวยไม่แพ้อยุธยา!
    เที่ยว 5 จุดลพบุรี
    เยือนถิ่นพระนารายณ์ฯ

     ปภ.สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปี 2561 


      สงกรานต์เลือด วัยรุ่นเมืองลิงซ่ายิง      ส.ท.ดับต่อหน้าชาวบ้านที่มาเล่นสาดน้ำ