งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ
                   
 
Z
  Z        
 


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

King Narai Reign Fair


เกิดขึ้นจากแนวคิดของ
ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
กับนายเชาวน์วัศ สุดลาภา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ในสมัยนั้น (2520-2522)
ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวและเพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผู้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง
โดยใช้ชื่องานนี้ว่า
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"จัดงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2522
เป็นงานที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ภายใต้การปกครองอันรุ่งเรืองในสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ความเป็นเอกลักษณ์ของงานนี้คือ
ผู้ที่มาท่องเที่ยวจะแต่งกายชุดไทย
รวมทั้งคนในจังหวัดลพบุรีก็จะสวมใส่
ชุดไทยกันทั้งเมือง สิ่งเหล่านี้เองได้
กลายเป็นเอกลักษ์และวัฒนธรรม
ของชาวจังหวัดลพบุรี...
ตราบถึงปัจจุบันงานดังกล่าวนี้นับว่า
เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดของจังหวัดลพบุรี
จะมีการจัดงานในห้วงเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ซึ่งเดือนนี้เป็นเดือน
พระราชสมภพของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

       
   
             
 
 
                   
 
     
                   
 
     
               
 
 
               
 
 
               
 
 
               
 
 
               
 
 
               
 
 
                   
 
     
                   
 
     
                   
 
 งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
 ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่
 9 -18 กุมภาพันธ์ 2567
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
และโบราณสถานใกล้เคียง
 (รวม 10 วัน 10  คืน)
 ไม่เสียค่าเข้าชมงาน
 อย่าลืมแต่งชุดไทยมาเที่ยว
 กันนะครับ
         
    Lopburiguide.com
จัดทำเพื่อแนะนำจังหวัดลพบุรี