โทร. 036-643152 / 083-8392190

                        
         
       
   


       ริน สเต็ก&กาแฟสด
 
 แยกม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
  จ.ลพบุรี
  แวะทานอาหารในเส้นทาง
  ท่องเที่ยวมากมาย...

   

   
 


                 
   
     
 
   
 
 
     
     
   
 
 
 
 
         
       เปิดบริการทุกวัน
      10.00 น.ถึง 20.00 น.
      โทร. 097- 2358664
           
         
               
ริน สเต็ก&กาแฟสด    
31 หมู่ 8 สระบุรี-หล่มสัก ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
อยู่ห่างจากสี่แยกม่วงค่อมไปทาง อ.ท่าหลวง 50 เมตร 

ติดถนนใหญ่
(ร้านของเราอยู่ขวามือครับ)