ธรรมชาติงดงาม-อาหารอร่อย 
บรรยากาศหนึ่งเดียวในลพบุรี
  036-618005 / 097-9809350
เปิดบริการทุกวัน 
10.00 น.ถึง 22.00 น.
   
                                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลี้ยงรับรองแขกคนพิเศษของท่าน
ในบรรยากาศและรสชาดของอาหาร
ด้วยความประทับใจในวาระสำคัญๆ
เชิญที่ "แพบ้านริมน้ำลพบุรี"


 เปิดบริการทุกวัน 
10.00 น.ถึง 22.00 น. 


 
     
                                       
  แผนที่ร้าน
     
               
   
                
             
                                         
 
แพบ้านริมน้ำ (ลพบุรี)
ต.ท่าหิน  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
ทางเข้าวัดเชิงท่า
ใกล้โรงเรียนวินิตศึกษา