lopburiguide.com
     เส้นทางรถยนต์ สิงห์บุรี-เชียงใหม่  (แผ่นที่ 1)
     ( สิงห์บุรี - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - ลำปาง - ลำพูน - เชียงใหม่ )
      
 ปรับไมล์ 0 กม.    หลักกม.ที่ 87 ถนนสายเอเชียช่วงผ่านจังหวัดสิงห์บุรี (ซ้าย TOYOTA)      
        *** 4    ,,       ปั๊ม LPG (Nissan)  / ซ้ายร้านอาหาร แม่ลาปลาเผา
 
             18    ,,       ปั๊ม SHELL   ( กม.105)  
             34    ,,       ศูนย์บริการทางหลวงชัยนาท
           52.5   ,,       ให้ตรงไป (ตรงนี้ แยกหางน้ำสาคร)
             60    ,,       ครัวท่าน้ำอ้อย   (กม. 146)
             62    ,,       ปั๊ม ปตท. มีร้านเซเว่น
           64.7   ,,       ให้ตรงไป ( ตรงนี้ แยกหลวงพ่อโอ)
             68    ,,       ให้ตรงไป (แยกซ้ายจะไปอุทัยธานี)

             72    ,,       ปั๊ม SHELL มีร้านอาหาร   /      83.5   ร้านอาหาร
             86    ,,       ปั๊ม ปตท. (ปั๊มใหญ่)
             89    ,,       ปั๊ม LPG
             90    ,,       ชิดซ้ายสู่ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค
  
             SET ไมล์เป็น 0 เมื่อเริ่มเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมือง


 
     SET 0   กม.   เมื่อเริ่มเข้าถนนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
             6.5   ,,       ปั๊ม LPG
           14.6   ,,       ทางเลี่ยงเมืองบรรจบทางปกติ (บังคับไปทางซ้าย)
           SET ไมล์เป็น 0ปรับไมล์ 0  กม.    ตรงเลี่ยงเมืองบรรจบกันถนนสายปกติ
             2.3   ,,      LPG  มีร้านกาแฟด้วย
             8.4   ,,      ปั๊ม SHELL
              12   ,,      ร้านอาหาร นัดโภชนา
            16.8  ,,      ปั๊ม ปตท. ปั็๊มใหญ่    /    41.5 กม. NISSAN
            56.6  ,,      ปั๊ม ปตท.มีร้านอาหาร/กาแฟ      
            65.5  ,,      ปั๊ม ESSO      /   68 กม. ปั๊ม CALTEX
            92.5  ,,      ปั๊ม SHELL   /    97.5 กม. ปั๊ม LPG
           99.8   ,,      จุดขายของสองฝั่งถนนจังหวัดกำแพงเพชร
          110.5  ,,      ปั๊ม. ปตท.(ปั๊มใหญ่)
มี CNG ด้วย   
          SET ไมล์เป็น 0 กม.


       
แผ่นต่อไป..              
   
       
LopburiGuide.com
Do the Different