lopburiguide.com
  เส้นทางรถยนต์ ลำพูน-ลพบุรี  (แผ่นที่ 1)
     ( ลำพูน - ลำปาง - ตาก - กำแพงเพชร - นครสวรรค์- สิงห์บุรี - ลพบุรี )
                
 ปรับไมล์ 0   กม.    แยกป่าเส้า
             1.2    ,,      ปั๊ม SHELL
   
             4.5    ,,      ให้ตรงขึ้นสะพาน (ขวามือมี Big C)
 
    ***   8.3    ,,      ปั๊มLPG   
            9.3     ,,      ให้ตรงไปทางลำปาง (ตรงนี้ แยกดอยติ)  
           SET ไมล์เป็น 00 กม.ปรับไมล์ 00  กม.     แยกดอยติ
             28    ,,      จุดสูงสุดขุนตาล  
            SET ไมล์เป็น 00 กม.ปรับไมล์ 0  กม.     จุดสูงสุดขุนตาล
             16   ,,       ซ้ายมือ กาดทุ่งเกวียน
             25   ,,       ให้ตรงไป (ตรงนี้แยกห้างฉัตร)
             38   ,,       ให้ตรงไป (ตรงนี้ แยกนาก่วม)
           38.5  ,,       ให้เลี้ยวขวาไปทางตาก ( ตรงนี้ แยกภาคเหนือ )  
            SET ไมล์เป็น 00 กม.ปรับไมล์ 0   กม.      ที่แยกภาคเหนือ
           500  เมตร     LPG      

              7   กม.      ปั๊ม ESSO
             9.5   ,,       ให้ตรงไป (ตรงนี้ เกาะคา)
             10    ,,        ศูนย์แสดง-จำหน่ายเซรามิส์    /   45.7 ปั๊ม PT
              84   ,,        รพ.เถิน
 
             86    ,,        ปั๊ม ปตท.(ปั๊มใหญ่) ขนมปัง-ก๋วยเตี๋ยว-จานเดียว 
           SET ไมล์เป็น 00 กม.ปรับไมล์ 00  กม.    หน้าปั๊ม ปตท.(ปั๊มใหญ่)
             8.5   ,,       ปั๊ม CNG  
           50.4   ,,       ปั๊ม PT

              73   ,,       วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

           89.9   ,,       ปั๊ม ESSO
           92.5   ,,       ให้ตรงไป (ตรงนี้ สี่แยกทางหลวง)  

           93.5   ,,       ร้านอาหาร U WIN
           95.2   ,,       ให้เลี้ยวขวาไปทางกำแพงเพชร (ตรงนี้ แยกศูนย์สร้างทาง)
            SET ไมล์เป็น 00 กม.

       
แผ่นต่อไป.      
          
       
LopburiGuide.com
Do the Different