LopburiGuide.com
 ผู้บันทึกข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว
          


                                                                     
              การเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

              ใช้เส้นทางสายเหนือกรุงเทพฯ - สระบุรี - เพชรบูรณ์ (เริ่มต้นที่สะพานรังสิต)
                                          
              00   กม.     ปรับไมล์รถให้เป็น 00 กม. ที่กลางสะพานรังสิตมุ่งสู่สระบุรี
            20.3  กม.      วิ่งไปตรงเส้นทางสระบุรี
              55   กม.      ผ่านชุมชน
           71.5   กม.      ให้วื่งตรงเข้าตัวเมืองสระบุรี (ไม่ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง)  
           75.2   กม.     ชิดช่องทางด้านซ้ายเพื่อวิ่งเข้าในตัวเมืองสระบุรี
            76.8  กม.     จุดตัดทางรถไฟ  Set ไมล์ให้เป็น 00 กม.อีกครั้ง

               00   กม.     ปรับเลขไมล์เป็น 00 กม. ที่จุดตัดทางรถไฟ
             150  เมตร    ข้ามสี่แยกตรงไป / เจอสะพาน /เจอสามแยกให้ขับตรงขึ้นไป
              2.3   กม.     ซ้ายมือมีปั๊มน้ำมัน
              4.1   กม      สี่แยกเลี่ยงเมือง ให้ขับตรงขึ้นไป
            15.6   กม.     ให้ชิดขวาไปเส้นทางไปเพชรบูรณ์ (ตรงนี้มีสัญญาณไฟ)
             23.9  กม.     ทางขึ้นเขา (เขาขาด)
             28.9  กม.     เป็นสี่แยกให้ขับตรงขึ้นไป

             37.2   กม.      เจอสี่แยก ให้เลี้ยวขวา (ตรงนี้คือแยกซอย 12)
                 46  กม.     ซ้ายมือ ที่ทำการ อ.พัฒนานิคม
              53.4  กม.      ปากทางเข้าเขื่อนป่าสักฯ ขณะนี้ซ้ายมือเป็นทิศเหนือ
                                ขวามือคือทิศใต้ (ทางไปอุโมงค์ต้นไม้ ) ตรงไปเข้าเขื่อนฯ
                                หากเดินทางในช่วงต่อไปให้มาเริ่มปรับไมล์ 00 กม. ที่จุดนี้ครับ            

                          ลพบุรีจะอยู่ใกล้แม้ไม่ได้เดินทาง