lopburiguide.com
 

  lopburiguide.com
  The different of Information

   


                                 ลพบุรีพีเดีย
                               สารานุกรมลพบุรีฉบับชาวบ้าน


       
 
 About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com
       For English       VRpatour.com       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม       ดนตรี-กีฬา       แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ       เกี่ยวกับเรา         
                 
   จังหวัดลพบุรี

   ข้อมูลท่องเที่ยว 

   ข่าวสารลพบุรี

   งานประเพณี-ประจำปี

   สถานที่อื่นๆในจังหวัด

   การเดินทางภายในจังหวัด

   ห้องแสดงภาพถ่าย

   
ชมรม-สมาคม

   ผู้ประกอบการในจังหวัด

  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
  

 
 
 

 

 
   เรื่องที่น่าสนใจ

  ลพบุรีพีเดีย
     สารานุกรมฉบับชาวบ้าน
 
  

  ท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง

  เปิดประตู-ดูเพื่อนบ้าน


  ตลาดซื้อขายสินค้า

  
 
  " พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ "

                  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
       ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       ในวันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

 
 
    ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
              
                 พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
และประวัติวัดเชิงท่า ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูป, คัมภีร์, ตู้พระธรรม, ภาพพระบฏ
รวมทั้งสมบัติส่วนตัวของพระครูโสภณ ธรรมรัต ที่ท่านได้สะสมไว้จากการที่มีผู้นำมา
ถวายบ้าง หรือท่านได้สะสมซื้อหาไว้บ้างโดยเฉพาะเครื่องถ้วย

             
                 ภายในพื้นที่ ๒๕๓ ตารางเมตร ได้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้รวบรวมไว้
ออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้คือ
                 ๑)  ประวัติวัดเชิงท่า  
                 ๒)  จัดแสดงเรื่องพระสงฆ์
                 ๓)  จัดแสดงเรื่องพระธรรม
                 ๔)  จัดแสดงเรื่องพระพุทธเจ้า
                 ๕)  จัดแสดงเรื่องพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาตค