lopburiguide.com
 

  lopburiguide.com
  The different of Information

   


                                ลพบุรีพีเดีย
                           สารานุกรมลพบุรีฉบับชาวบ้าน
 
 About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : lbguide@hotmail.com
       For English       VRpatour.com       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม       ดนตรี-กีฬา       แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ       เกี่ยวกับเรา         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จังหวัดลพบุรี

   ข้อมูลท่องเที่ยว 

   ข่าวสารลพบุรี

   งานประเพณี-ประจำปี

   สถานที่อื่นๆในจังหวัด

   การเดินทางภายในจังหวัด

   ห้องแสดงภาพถ่าย

   
ชมรม-สมาคม

   ผู้ประกอบการในจังหวัด

  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
 
  

 
 
 

 

 
   เรื่องน่าสนใจ

  ลพบุรีพีเดีย
     สารานุกรมฉบับชาวบ้าน
 
  

  ท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียง

  เปิดประตู-ดูเพื่อนบ้าน


  ตลาดซื้อขายสินค้า

  
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ ลพบุรีพีเดีย คือสารานุกรมฉบับชาวบ้านของจังหวัดลพบุรี
ที่สร้างโดยผู้อ่าน เป็นการนำเสนอเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับท้องถิ่น ซึ่งท่านสามารถส่งเนื้อหา /บทความ /ความคิดเห็น
เข้ามาร่วมด้วย


รื่องที่อยู่ใกล้ตัว,ทัศนคติ,ความเชื่อ,ประเพณี และวัฒนธรรม
สิ่งเหล่านี้เป็น องค์ประกอบแวดล้อม
(บริบท) ที่เชื่อว่าคนในท้องถิ่น
สามารถถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างดี ซึ่งจะทำให้ ลพบุรีิพีเดีย
ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจและใช้ในการค้นคว้าที่สูงขึ้นไป..

 
    ผู้สนับสนุน
 
 
 
 
 
 
 
 
   สนใจลงโฆษณา
    โทร. 036-413126
 
 
   เรื่องเขียนจากในท้องถิ่น
 

         สวนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
         พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
         การสัญจรบนสายน้ำที่จางหาย

         ล.ลิงลพบุรี
         ตลาดน้ำเมืองลพบุรี
         วันเก่าๆ..ของโรงฆ่าสัตว์เก่า
         ภาพยนต์ทหารบกลพบุรี
         ประวัติเลี้ยงโต๊ะจีนลิง
         ลพบุรีที่นี่เคยมีสนามโบว์ลิ่ง

   
  

        สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        พินิจนคร ลพบุรี