lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : lguide@hotmail.com

 
สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง
 
 
       For English        บันทึกท่องเที่ยว       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม             แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ        เกี่ยวกับเรา       
 
 
 
 
 
 
                               
 ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี
  ท่องเที่ยวในตัวเมือง
 ท่องเที่ยวนอกเมือง
 ร้านอาหาร
 ที่พัก-โรงแรม
 การเดินทางทางสู่ลพบุร
 แผนที่ในตัวเมือง
 เดินทางไปยังที่หมาย
 สวนสาธารณะ
 ตลาดถนนคนเดิน
 ตลาดโต้รุ่ง
 ย่ำราตรี
 อื่นๆ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
 

ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรี    เป็นรูปปั้น
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่าประทับยืน
ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
พระหัตถ์ขวาทรงพระดาบแสง ก้าวพระบาท
ซ้ายออกมาข้างหน้าเล็กน้อย 
   
 
 ผู้สนับสนุน
         
 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงค์ปราสาททองพระองค์สุดท้าย  
ในสมัยของพระองค์วรรณคดีศิลปของไทยได้เจริญถึงขีดสุด
 
มีสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง เกียรติคุณของประเทศไทย
แผ่ไพศาลเป็นอย่างยิ่ง  ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันสร้างและประดิษฐาน
อนุสาวรีย์นี้ไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙


                                 
 
     
     
   

บริเวณโดยรอบวงเวียนเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด,
อำเภอเมืองฯ , สถานีตำรวจภูธรลพบุรี , โรงเรียนเมืองใหม่ และอื่นๆ
คนท้องถิ่นจะคุ้นเคยกับการเรียกวงเวียนแห่งนี่ว่า "วงเวียนพระนารายณ์ฯ"
หากท่านมาจากจังหวัดสระบุรีก่อนจะเข้าในตัวเมืองลพบุรีจะพบวงเวียนนี้

 * จอดรถได้ภายในวงเวียน เข้าทางประตูด้านหลังพระบรมรูปฯ วงเวียนศรีสุริโยทัย 


 

คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะคุ้น
เคยกับชื่อของวงเวียนนี้ว่า
"วงเวียนสระแก้ว" วงเวียนนี้สร้างขึ้นสมัย
จอมพลป.พิบูลสงคราม สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้าง
เมืองใหม่ในครั้งนั้น 
 

สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปร่างคล้ายพาน ส่วนกลางเป็นรูปแท่ง
คล้ายเทียนขนาดใหญ่  มีคชสีหในท่านอนหมอบอยูู่โดยรอบ มีทางทอด
สามารถเดินเข้าไปชมได้ถึงส่วนกลางซึ่งมีงานปูนปั้นให้พบเห็น
ในตัวสระมีน้ำพุพวยพุ่งเป็นละอองสวยงาม  
สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของลพบุรีที่ผู้คนเข้าไปใช้สอยน้อย
การเข้าไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากมีรถยนต์วิ่งวนวงเวียนอยู่โดยตลอด 

                               
     
 
 
                               
               
 
 


สถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณนี้ได้แก่ สถานีขนส่งลพบุรี ,สวนสัตว์สระแก้ว ,
ภาพยนต์ทหารบก(โรงหนังเก่า) รูปปั้นอนุสาวรีย์จอมพล ป.พิบูลสงคราม


 
สวนสัตว์สระแก้ว
 
 
ตั้งอยู่ด้านหลัง "ภาพยนต์ทหารบก"
อยู่ทางทิศตะวันออกของวงเวียนสระแก้ว 
สวนสัตว์แห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี  
สมัยนั้นมีการพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองสำคัญ     
มีการก่อสร้างสิ่งต่างๆมากมายรวมถึงสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย

เมื่อสิ้นยุคสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม สวนสัตว์ก็พลอยถูกทิ้งและร้างไป  
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ ศูนย์สงครามพิเศษซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่
ได้้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน
ดำเนินการปรับปรุงสวนสัตว์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นแหล่งสำหรับใช้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องสัตว์และพืช
 
       
   
 
     
   
 
ภายในสวนสัตว์สระแก้วร่มรื่นเพราะมีพันธุ์ไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วไป   
คลายร้อน..พักผ่อน เพลิดเพลินชมปลา  พาเด็กเล่นของเล่น  ร่มเย็นสุขใจ
ได้ความรู้หรรษา  ตรงมาที่..สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี


ทุกเสาร์-อาทิตย์มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้เพลิดเพลิน
เช่น การแสดงของสัตว์, ขี่ม้า, นั่งรถไฟชมสวนสัตว์ และอื่นๆ ...


 คลิก BACK เพื่อย้อนกลับ