lopburiguide.com
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

  About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com

 
หน้าแรก / แผนที่-เส้นทาง
 
 
       For English        บันทึกท่องเที่ยว        เว็บไซต์ในจังหวัด        ศิลป-วัฒนธรรม          แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ         เกี่ยวกับเรา       
  ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี
 ท่องเที่ยวในตัวเมือง
 ท่องเที่ยวนอกเมือง
  ร้านอาหาร
  ที่พัก-โรงแรม
 การเดินทางทางสู่ลพบุร
 แผนที่ในตัวเมือง
 เดินทางไปยังที่หมาย
 สวนสาธารณะ
 ตลาดถนนคนเดิน
 ตลาดโต้รุ่ง
 ย่ำราตรี
 อื่นๆ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนที่ภายในตัวเมืองลพบุรี

    การเดินทางสู่ลพบุรี

          จาก กทม. ไป เขื่อนป่าสัก
          จาก กทม  ไป ทุ่งทานตะวัน (วัดเขาจีนแล)        
          จากในตัวเมืองลพบุรี ไป เขื่อนป่าสัก
 
    

      เส้นทางจาก สิงห์บุรี- เชียงใหม่
             เส้นทางจาก ลำพูน - ลพบุรี

            
        บันทึกการท่องเที่ยว/ เส้นทาง