บันทึกท่องเที่ยว...
 

           นมัสการรอยพระพุทธบาท (สระบุรี) 

        นมัสการพระพุทธชินราช (พิษณุโลก)  
        

         นมัสการพระธาตุลำปางหลวง (ลำปาง)
 
         นมัสการพระธาตุหริภุญชัย (ลำพูน)

        นมัสการวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีฯ (แพร่)
  
   
         นมัสการพระธาตุดอยตุง และเยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)      
     

          สัมผัสไอหนาวบนยอดดอดแม่สลอง (เชียงราย)

         Trip เล็กๆที่ กาดวโรรส (เชียงใหม่)

         ห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)

         ศิลปหัตถกรรมบ้านถวาย (เชียงใหม่)

         เที่ยวอยุธยา

        บันทึกเส้นทาง วัดป่านาคำน้อย (อุดรธานี) 

        บันทึกเส้นทางรถยนต์สู่เชียงใหม่


              บันทึกเส้นทางรถยนต์ลำพูนสู่ลพบุรี


 ลิงก์สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

อ่างขา & ภูชี้ฟ้า

 น่าน

 เขาใหญ่

วังน้ำเขียว

 ภูเรือ 

ปาย/ ปางอุ๋ง              ภาพปางอุ๋ง

บ้านถวาย(เชียงใหม่)

 สุโขทัย

 ตลาดสามชุก (ตลาดร้อยปี)
 ไกด์อุบล (เว็บไซต์ท่องเที่ยว)

 หมูหิน (เว็บไซต์ท่องเที่ยว)