งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
King Narai Reign Fairกิจกรรมที่ บ้านวิชาเยนทร์
ภายหลังจากการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
เมื่อปีที่ผ่านมาได้ไม่นาน ก็มีบทละคร
โทรทัศน์ย้อนยุคไปในประวัติศาสตร์
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทำให้
เมืองลพบุรีเป็นอีกสถานที่อีกแห่งหนึ่ง
ที่มีผู้คนติดตามมาชมสถานที่จริง
บ้านวิชาเยนทร์ ก็เป็นสถานที่ๆมีผู้
ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมความงดงาม
ของอาคารและสถาปัตยกรรมในอดีต
ในปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ได้บรรจง
ตกแต่งประดับดวงไฟงดงาม ที่นั่ง
เตรียมพร้อมสำหรับผู้รับชมการแสดง
การแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
เจ้าพระยาวิชาเยนทร์(ฟอลคอน)
ซึ่งเป็นการจัดในสถานที่แห่งนี้
เป็นครั้งแรก ในการแสดงใช้ห้วงเวลา
สั้นๆ กระชับคล้ายกับการแสดง
ประวัติศาสตร์จินตนาการ

บ้านวิชาเยนทร์จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง
ที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจชวนติดตาม
จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ชุดของ
การแสดงต่างๆมักจะแสดงในสถานที่
จริงเกือบทั้งสิ้น

อีกสิ่งหนึ่งในการพัฒนางานนี้ให้
สมบูรณ์ขึ้นตามลำดับ คือ
มีถนนที่เชื่อมระหว่างวังนารายณ์
กับบ้านวิชาเยนทร์
ชื่อ "ถนนฝรั่งเศส" ปีที่ผ่านมาีก็มีการ
ตกแต่งประดับประดาถนนได้งดงาม
เป็นครั้งแรกอีกเช่นกัน...