lopburiguide.com
 
 
 lopburiguide.com
  The different of Information
 

   
About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com
   งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงครั้งที่ 23 ( เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2554)
 
 
                               
 
 
...การจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง(ลพบุรี) ปีนี้ปีนี้มีประชาชน
หลั่งไหลมาชมกันเป็นจำนวนมากดังเช่นหลายๆครั้ง ที่ผ่านมา
ในนั้นก็รวมทั้งชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน


ในปีนี้ีรูปแบบแนวคิดการจัดงานมีการผสมผสาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังจะผ่านไป
คือนอกจากมีการเลี้ยงอาหารให้กับลิงที่นี่แล้ว
ยังมีการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารแก่ผู้ประสบภัย
จำนวน 100 โต๊ะ
       
 
 
 
 
                       
 
 
                       
 
 


   พื้นที่โฆษณา


  160/60 bottom