lopburiguide.com
 
 
  lopburiguide.com
  The different of Information

About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com

  หน้าแรก
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" ปี ๒๕๕๓
  
 
       For English       VRpatour.com       เว็บไซต์ในจังหวัด       ศิลป-วัฒนธรรม       ดนตรี-กีฬา       แผนที่-เส้นทาง       ข้อมูลเชิงวิชาการ       เกี่ยวกับเรา      
  ข้อมูลเกี่ยวกับงาน

   ปฐมบท

   เชิญร่วมถวายสักการะฯ

   ประวัติความเป็นมาของงาน

   
กิจกรรมในงาน

   ขบวนประวัติศาสตร๋ 

   พิธีเปิดงาน 
 
  ประวัติศาสตร์จินตนาการ

  งานราตรีวังนารายณ์ 
   

   ตลาดย้อนยุค 

   โขน(กรมศิลปากร)

   หมากรุกคน 

   ละครลิง "ประกิตโชว์"

   มวยคาดเชือก 

  จุก-โล้น-แกละ-เปีย 

  ร้านค้าภายในงาน


   
ผังพระราชวังฯ

   อื่นๆ...

    เรื่องที่น่าสนใจ

  แต่งชุดไทยไปเที่ยวงานวัง  

  รวมภาพถ่าย

  การละเล่นในอดีต

  งานฯ ครั้งที่ผ่านมา

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
   สมเด็จพระนารายณ์
    ข้อมูลสื่อสาร

  ข้อมูลท่องเที่ยวลพบุรี

  การเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี

  แผนที่ภายในตัวเมือง

  ห้องสนทนา"งานแผ่นดินฯ"
    
 
          
          บรรยากาศการเที่ยวชม....

        " งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
"
          งานประเพณี-ประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี
           
         ๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓
          ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ลพบุรี)
        
 
     
 

เรือนกาแฟ
 (อาหาร-เครื่องดื่ม)
 
     
 
 
   
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
 
    พื้นที่โฆษณา
       โทร. 036-413126
 
     
 
 
 
     
 
 
 
     
         

 สถานที่จัดงาน
    ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (ลพบุรี )
    และพื้นที่ถนนพระยากำจัด / สวนราชานุสรณ์
    (พื้นที่จัดงานทั้งหมดอยู่ในตัวเมืองลพบุรี )
  

  
 กิจกรรมในงานที่น่าสนใจ ( ระหว่าง ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

     ชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ " (ประจำปี ๒๕๕๓ )
     วันที่ ๑๖ กพ.๕๓  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ชมขบวนแห่ฯบริเวณภายในเมือง
และมุ่งสู่พระนารายณ์ราชนิเวศน์
จากจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดงานในลำดับถัดไป   

      
  ผ่านประตูใหญ่ ด้านหน้าซ้ายมือ สถานที่ที่ตั้งเวทีกลาง
     หลังจากขบวนแห่ฯ ได้เคลื่อนเข้าสู่พระนารายณ์ราชนิเวศน์
     ชมพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๓
     และทุกค่ำคืนที่เวทีนี้ ชมกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนต่างๆ
     มากมายในจังหวัดลพบุรี (ไม่ซ้ำ)
       
  ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ บริเวณตึกเลี้ยงแขกเมือง
      ชมจินตนาการ การแสดงแสงเสียงเล่าเรื่องราว
      สมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เมื่อครั้งทรงมาประทับเมืองลพบุรี

      ต่อจากนั้นจะนำท่านสู่การแสดงต่อเนื่องต่อไปยัง
      ตึกพระเจ้าเหา และ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์

        แสดงทุกวันๆละ ๒ รอบ
      รอบแรก ๑๙.๓๐ น. /  รอบที่สอง ๒๑.๐๐ น

        
         

      

    หน้าอาคารสำนักงานภายในพระราชวังฯ เช่นกัน
      จัดเป็นตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม
      นั่งรับประทานอาหารบนแคร่ไม้ไผ่ จับจ่ายซื้อหา
      สิ่งของด้วยเงินพดด้วง
สนุกสนาน
      เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่น่าสนใจของงาน
      (มีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน)
          ตรงขึ้นสู่ประตูทีสอง ( พระราชวังชั้นกลาง)
      ภาคกลางวัน เชิญประชาชนทั่วไปร่วมสักการะ
      ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์ฯ 
      ณ พระที่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท

      
      ภาคกลางคืน เป็นการจัดงาน "ราตรีวังนารายณ์ "
      มีการแสดง และรับประทานอาหารสำรับ
      รายการนี้ต้องซื้อบัตรหรือจองบัตรล่วงหน้า
      
   บริเวณทั่วไปในวังฯ มีร้านจำหน่ายสินค้า
      เสื้อผ้า / ผ้าไหม / อัญมณี / เครื่องประดับ อื่นๆ...
      

      

  ด้านนอก พระนารายณ์ราชนิเวศน์
     จับจ่ายซ้อหาสินค้าของฝาก-ที่ระลึก สินค้า OTOP
      อาหาร / ขนมไทย....อื่นๆ