lopburiguide.com
                                                                                                        * บันทึกเส้นทาง


         เส้นทางลพบุรี-เชียงใหม่
   จาก สิงห์บุรี - นครสวรรค์ -
  กำแพงเพชร - ตาก - ลำปาง -
  ลำพูน - เชียงใหม่
 

       
   
START.
  
Set    0        ปตท. หลักกม.ที่ 85 (สายเอเชียช่วงสิงห์บุรี)     
  
4.3    กม.    ปตท. (Jiffy)
   
5.6     ,,       แม่ลาปลาเผา (กม.91)
   
18.8   ,,       ปตท.
   19.4   ,,       SHELL  
   
35.9   ,,       LPG
   54      ,,      ให้ตรงไป (ตรงนี้ แยกหางน้ำสาคร)
   63.3   ,,       ปตท.
   73.6   ,,    ให้ไปตรง (ตรงนี้แยก...)
   75.6   ,,       รพ.พยุหคีรี
   83      ,,       ม.ราชภัฏนครสวรรค์
   83.6   ,,       SHELL   
   87.2   ,,       ปตท. (ปั๊มใหญ่ )
   90.1   ,,       LPG
   91.2      ,,    เตรียมชิดซ้ายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์   
   Set   0         เมื่อเริ่มเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 
   Set     0       เมื่อเริ่มเข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ 
   6.5    กม.    LPG
   14.6    ,,      ทางเลี่ยงเมืองบรรจบทางปกติ... Set o

                      (ขับตามทางบังคับไปทางซ้าย)
   Set     0       ทางเลี่ยงเมืองบรรจบทางปกติ
   2.3    กม.    LPG  มีร้านกาแฟด้วย 
   8.4     ,,       SHELL
   12      ,,       ร้านอาหาร นัดโภชนา 
   16.8   ,,       ปตท. ปั๊มใหญ่  
   41.5   ,,       ซ้าย NISSAN
   56.6   ,,       ปตท. มีร้านอาหาร/กาแฟ      
   65.5   ,,       ESSO      
   68      ,,       CALTEX
   92.5   ,,       SHELL  
   97.5   ,,       LPG
   99.8   ,,       จุดขายของสองฝั่งถนน ( จังหวัดกำแพงเพชร)
   110.5  ,,       ปตท.(ปั๊มใหญ่) ... มี CNG ด้วย Set 0   


   Set 
  0        ปตท.ปั๊มใหญ่ (จังหวัดกำแพงเพชร)        
   36.5  กม.    ข้ามคลองวังเจ้า
   49.5   ,,       CNG 
   54.5   ,,       LPG 
   62.3   ,,       ให้ตรงไป (แยกซ้ายไปแม่สอด)        
   64.5   ,,       สะพานกิตติขจร
   66.5   ,,       ให้เลี้ยวซ้ายไปทางตาก... Set 0
                       (ตรงนี้ แยกศูนย์สร้างทาง) 

   Set    0        ที่แยกศูนย์สร้างทาง (ที่นี่จังหวัดตาก) 
   2.6   กม.     ให้ตรงไป (ทางซ้ายมือจะเข้าในตัวเมือง) 
   5.5     ,,       SHELL 
   8.6     ,,       LPG
   20.6   ,,       ปตท. มีร้านเซเว่น มี CNG
   24.7   ,,       รพ.บ้านตาก
   27.2  ,,        LPG ******
   29.3  ,,        SHELL ...    Set 0
   Set    0        SHELL 
   15.3  กม.    ให้ไปตรง (แยกซ้ายจะออกไปเขื่อนภูมิพล)  
   28      ,,       เขต ตร.ชอบความเร์ว
   44.1   ,,       ให้ไปตรง (ตรงนี้แยกแม่พริก) 
   55.8   ,,       LPG
   66      ,,       ปตท. มี CNG  (ปั๊มใหญ่)
   67.5   ,,       SHELL      
   141.1  ,,      ให้ตรงไปทางลำปาง
                      (แยกซ้ายจะออกไปวัดพระธาตุลำปางหลวง) 
   150.3  ,,      ให้ชิดช่องทางด้านซ้ายไปทาง ลำพูน/ เชียงใหม่ 
   152.4  ,,      ให้เลี้ยวซ้ายไปทางลำพูน /เชียงใหม่...Set 0
                       (ตรงนี้แยกนาก่วม)
            
   Set    0        แยกนาก่วม ( ขณะนี้อยู่ลำปาง)    
   300  เมตร   ข้ามสะพาน
   13.2  กม.   SHELL 
   13.6   ,,      ปตท. มีร้านเซเว่น มีกาแฟ.. 
   28.3   ,,       ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (ขวามือ) 
   34      ,,       ศูนย์บริการขุนตาล        
   38      ,,       จุดสูงสุดขุนตาล....  Set 0 กม.    
   
   Set    0        จุดสูงสุดขุนตาล
   27    กม.     ให้ตรงไปทางเชียงใหม่
   28      ,,       ให้ตรงไปทางเชียงใหม่ (ตรงนี้แยกดอยติ)  
                               Set  0 กม.


   Set    0        แยกดอยติ
   4.1   กม.     ให้ไปตรง (ตรงนี้ แยกนิคม) 
   7        ,,       ให้ไปตรง (ตรงนี้ แยกเหมืองหง้า) 
   9.3     ,,       แยกป่าเส้า 

    (จากจุดนี้ขับตรงขึ้นไปอีกประมาณ 20 กม. จะถึงเชียงใหม่ )          


   ที่แยกนี้หากเลี้ยวซ้าย
    (ทางเข้าหมู่บ้านป่าเส้า)   
 
   Set    0         ที่แยกนี้
   350 เมตร     ไปทางซ้ายข้ามสะพาน   
   400 เมตร     ข้ามสะพาน 
   900 เมตร     ลอดซุ้ม แล้วให้เลี้ยวขวาไปอีก 200 เมตร 
                       ขวามือมีทางลงหมู่บ้าน....         

              
  
    เพิ่มช่องทางในการพบเห็น
  โฆษณาธุรกิจของคุณบนเว็บเราหรือยัง?
     
         036-413126