lopburiguide.com
 
 
   lopburiguide.com
    The different of Information
 
About Lopburi- Art-Culture-map and Way
  e-mail : VRpatour@hotmail.com
 
    
        
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ                                                                                                                                                                           
 
 
"งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"

ก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้นชาวลพบุรีเคย

มีงานประเพณีอยู่อย่างหนึ่งคือ "งานในวัง" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๑โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีดำริให้สร้างอนุสาวรีย์ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐
ต่อมาจึงได้มีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และดำเนินการ
ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมา
ทรงประกอบพิธีเปิด  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี 
กับนายเชาวน์วัศ สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในสมัยนั้น ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรี
ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้าง
เมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง 


การจัดงานครั้งแรก ตั้งชื่องานว่า " นารายณ์รำลึก "
ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ  "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"  และจัดงานครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ 

ซึ่งเดิมแล้วมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคมพ.ศ.๒๕๒๑
แต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดลพบุรี
จึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ แทน

ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือว่าเป็นเดือนพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 

ในการจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ทั้งในจังหวัดลพบุรีเองและการสนับสนุนจากจังหวัดใกล้เคียง   
กิจกรรมของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน มีการถอดรูปแบบและจำลอง
เหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์ มีขบวนแห่ของชาติต่างๆที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี
และเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีการแต่งโคลง, ฉันท์ , กาพย์ , กลอน
และคำประพันธ์ต่างๆ  มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า
ตลอดจนขนมหวานในสมัยนั้น มีการจุดประทีปโคมไฟ
ให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต
มีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และรณรงค์ส่งเสริมให้ชาวลพบุรีแต่งกายไทยทั้งเมือง  มีนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปัจจุบันนั้นมีความตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมมาก 
เนื่องจากมีการแสดงแสงสีเสียงที่ตระกานตาดูตื่นเต้นและอลังการ 
ภายในพระราชวังมีการแสดงศิลป-วัฒนธรรม, เสวนาทางวิชาการ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, การแสดงวิถีไทย-บ้านโบราณ,
การแสดงแสงเสียง,  การละเล่นพื้นบ้าน จุก-โล้น-เปีย-แกละ, 
หมากรุกคน, ทหารวังเปลี่ยนเวร, การประกวดการทำขนมไทย และอื่นๆ

โดยผู้เข้าชมงานไม่เสียค่าเข้าชมงาน

ส่วนด้านนอกวังฯ มีร้านจำหน่ายสินค้าOTOP และสินค้าทั่วไป
ของผู้คนในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง


ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเที่ยวงาน "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"

งานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลพบุรี

เข้าร่วมงานได้ตามวัน-เวลาดังกล่าว แล้วอย่าลืม
แต่งชุดไทยมาร่วมงานเพื่อความสนุกสนานเละเข้ากับบรรยากาศ
ของงานกันนะครับ.....