lopburiguide.com


                      
   lopburiguide.com
            


             เว็ปไซต์แนะนำจังหวัดลพบุรี  ร้านอาหาร, ที่พัก,สถานที่ท่องเที่ยว,
       วัฒนธรรม, งานประเพณี และเรื่องราวที่น่าสนใจ

       # กระท้อนหวานลพบุรี



  กระท้อนหวานบ้านตะลุง ลพบรี

      
      

      กระท้อนหวานลพบุรีจากสวนบ้านตะลุงออกแล้ว
      เจ้าของสวน คนในท้องถิ่นนำออกมาจำหน่ายเอง
      ผลใหญ่ เนื้อหนา รสชาดดี มีวางจำหน่าย
      บริเวณถนนสายคันคลอง...
      ถนนสายลพบุรี-บ้านแพรก จากตัวเมือง
      ลพบุรีไปประมาณ 5 กม.

      

      ช่วยกันส่งเสริมเกษตรกรด้วยการซื้อผลผลิต
      กระท้อนหวานของตำบลตะลุง ลพบุรี 
      มีผลผลิตให้ได้รับประทานกันปีละครั้ง 
      เท่านั้นครับ...